krille12.jpg (3823 bytes)
www.grandevik.se
-En sida om tips av polisscanner & antenner-
Min nuvarande antennpark  år 2009
1st. 1/2 vågs antenn 73-85 Mhz  2 st. stackade1/2 vågs vikta dipoler 75-85 Mhz
4st. Stackade 1/2 vågs vikta dipoler 408-435 Mhz
Disconeantenn bredband 25-2000 Mhz  (syns ej i bild)
1 st.  1/4 viktdipol 144-146 Mhz
1 st GP antenn 73- 85 Mhz
1 st. duobands antenn 7/8  144- 146  432-436 Mhz    (syns ej i bild)
CP6 Multi-Band HF Antenn kortvåg  3.9  7  14 21  28-29  50 Mhz   ( syns ej i bild )
Allt Fungerar bra...men tar plats!...
 
Här är bland de vanligaste frågorna jag får om scanner`s & antenner m.m.
Jag svarar så gott jag kan av mina erfarenheter & åsikter....
 
1  Vilken scanner ,typ, mäke, modell ska jag välja?
2  Säljer du scannners eller vet du vart man ska vända sig till?
3  Hur långväga radiotrafik kan man hör på en scanner?
4  Kan man avlyssna GSM trafik på scannern?
5  Varför hör jag bara basstationerna & inte mobilastationer?
6  När inför man TETRA?
7  Vilken antenn är bäst?
8  Vilka typer av antenner finns?
9  Vilken typ av Antennkabel ska man använda?
10 Bra Antennförstärkare?
11 Var får man tag i program som avkodar mobitexsamtal & Minicall?
12 Störningar från tex. Rundradio  "Korsmodulation" m.m.
13 Har du kanallista för DLS & Commander Scanners?
14 Har du kodbok till till scanners med programmering av sk. "ettor & nollor"
15 Har du bruksanvisningar till scanners?
16 Vad gör jag om Scannern går sönder?
 
Svar
1. Det beror på vad man vill avlyssna. Mottagarna jobbar på olika frekvensområden.
Programmerbara scanners jobbar normalt på frekvensområde 25-1300 Mhz.
Snart kommer det vara i gång ett nytt radiosystem i hela landet för "blåljusradio"
Jag själv satsar inte stora pengar på nytt just nu. Skulle jag köpa en analog scanner nu
så skulle det vara en programerbar bredbandsscanner . Då kan man ju lyssna på annan
radiotrafik än "blåljusradio" för den kommer att försvinna snart helt om inte det kommer
sk lösningar på det. Då är det frågan om det i framtiden kommer att vara olagligt att koda av radiosystem?
Idag skulle jag nog inte satsa några större pengar på en radio pga av RAKEL .  Det finns mycket begagnat
att hitta nu billigt på nätet .
 
De mest intressanta frekvensområden för en scannerintresserad.
( Det som är mest intressant enl. min åsikt är 73-80 Mhz & 408-410 Mhz.)
77-81     Mhz    Polis Ambulans Räddningstjänst SOS Alarm Taxi & Tull  ( 73 Mhz för StorGBG Räddningstjänst )
118-136 Mhz    Flygfrekvenser
144-146 Mhz    Amatörradio
146-148 Mhz    Taxi
156-163 Mhz    Marinradio
166-173 Mhz    Taxi    kommunalradio
170-172 Mhz    Vaktbolag
408-410 Mhz    Polisen i Stockholm Göteborg & Malmö
 
422-424 Mhz    Räddningstjänsten  Rökdykarkanaler  Tidigare kanaler . Nu för RAKELBANDET
432-434 Mhz    Amatörradio
445-446 Mhz    Räddningstjänst Rökdykarkanaler
446-447 Mhz    Licensfria kanaler för bärbara radio  
461-463 Mhz    Vaktbolag
930-950 Mhz    Mobil Telefon       ( dock ej GSM Telefoner!)
959-960 Mhz    Trådlösa telefoner
 
Sökhastigheten samt antal minnesbanker varierar.
Det finns även kristallstyrda scanners som var vanligare förr & nu verkar det var svårt & dyrt
att få fram kristaller till dem nu.
Det finns endel äldre programerbara scanners 77-172 Mhz  som man ställer in frekvenserna genom
att ställa in 10 brytare i olika lägen på panelen. Varje brytare har 2 olika lägen  0 & 1.
Man ställer in allt från en "kodbok" med alla frekvenserna.
Köper du en sådan scanner se då till att få med "kodboken" till scannern!..annars är det helt omöjligt
att programmera scannern.
 
Ska man ha en scanner inomhus hemma tycker jag att man ska välja en programmerbar basscanner.
Det finns även bärbara scanners som fungerar bäst utomhus med gummiantenn & i bilen med en yttre antenn.
För övrigt tycker jag att endel bärbara scanners har sämre mottagning än en basscanner.
Det finns en hel djungel med olika märken att köpa!
 
 
2. Jag säljer inga scanners men det finns många firmor på nätet som gör det. Prova att söka på nätet
på tex. Polisradio eller polisscannner.
 
 
3. Det beror mycket på vilken antenn du använder, hur högt & fritt antennen är placerad.
Det bästa resultatet får man om man placerar en yttre antenn ( basantenn ) på taket.
Vid normala förhållanden med en yttre basantenn kan man höra radiotrafik på 78-80 Mhz från basstationer på ett avstånd av normalt  ca: 160 km. radie.  Mobila stationer ca: 50 km  & bärbara stationer  ca: 20 km .
Med en antenn inomhus tex. teleskopantenn kan man höra radiotrafik på 78-80 Mhz från basstationer på ett
avstånd ca: 30 km. radie. Mobila stationer ca: 10 km.  & bärbara stationer ca: 3 km.
 
Vid speciella radioförhållanden som vi radioamatörer kallar för "Konditioner" gynsamma förhållanden så ökar alla hörbara avstånd enormt. Det brukar förekomma mest under sommaren när det är högtryck & lågtryck som möts.Vädret styr radiovågorna. Ett litet tips är att när man märker att TV bilden har atmosfäriska störningar så hörs det extra bra på scannern.
Speciellt fuktigt väder gynnar högre frekvenser som tex. 408-410 Mhz  System 80 .
Just nu är det mycket "brus & knasster" på lägre frekvenser som tex. 78-80 Mhz  System 70M pga solen.
Solfläckar. sk. gasmoln som kastas iväg av solen mot Jorden & har högsta aktivitet vart 11:e år.
Det innebär enormt bra konditioner på kortvågsbanden (lägre frekvenser 0-30 Mhz) för radioamatörer , men tyvärr problem för högre frekvenser där satteliter sänder.
 
4. Det krävs speciell utrustning för det.
 
 
5. Bastationernas sändare har högre uteffekt & antenner placerade höga radiomaster.
Mobilstationer har lägre uteffekt & kan befinna sig på avskärmande områden  "Radioskugga".
 
6. Tetra är under utbyggnad & påbörjades år 2005 & byggs ut i 7 etapper från söder till norr i hela landet. Ska vara helt klart senare delen
av år 2010.
Finns nu redan under drift i Finland & Danmark.
Det ska bli ett genemsamt avlyssningsäkertsystem för Ambulans, Räddningstjänst & Polis på samma frekvensband. Frekvensområde 410- 413 Mhz.
Systemet liknar GSM & kräver speciell utrustning för avlyssning.
I USA har en av de största Scannertillverkare nyligen presenterat en ny digitalscanner, men den är inte anpassad för TETRA. I USA har man ett digitaltsystem som är en sk. blandning med analog & digitalt system. TETRA är ett säkrare & bättre system samt liknar GSM.
 
  
  Kolla här för mer information om TETRA

7. En antenn som är helt anpassad för de frekvenser som man vill avlyssna samt är placerad högt & fritt.

8. GP-antenn för 79- 80 Mhz , består av 4-5 spröt. Ett toppspröt monterad på en antennkrona med 3-4 jordplansspröt med 45 graders vinkel vertikalt. Samtliga spröt ca: 90 cm långa.
Fungerar bäst på 78-80 Mhz!  En ren scannerantenn om man ville endast vill lyssna på S-70M  73-80 Mhz.
Antenn till bra pris & är lätt att montera på tak eller balkong.
1/4 vågs antenn utan förstärkning.
 
Disconeantenn. (Bredbandsantenn)  25-1300 ( 2000) Mhz.
Består av en antennkrona & 3- 8 toppspröt horisontalt & 8-16 spröt vertikalt i 45 graders vinkel.
Toppspröten är ca: 35 cm långa & vertikalspröten ca: 80-170 cm .
jag tycker det är en bra "kompremissantenn" om man har behov att avlyssna många frekvensband med
endast en antenn!
Den fungerar bäst på ett frekvensband 118-200 Mhz & dämpar på mottagarsignalen på alla andra frekvensband!
Den fungerar bäst på Flygfrekvenser  genom att toppspröten är horisontalt anpassade för 118-130Mhz
där flygtrafikledningen sker. Utsändningen från flygplanen fångas bäst upp horisontalpolirisation  medan markbaserna hörs bäst på vertikaltpolirisation.
Kan ta in störningar från ej önsvärda sändare på scannern från tex. Rundradio & skrot m.m. P1-P4 pga. av bredbandsspröten. "Korsmodulation" från någon närbelägen sändare på annan frekvens.
 
 
Vikt Dipolantenn. 1/2 vågs antenn 70-82 Mhz. Viktdipol ca: 160 cm monterad på en bom med längd på ca: 90cm . Fungerar enormt bra! Stackar man man flera antenner med stackningssats ( kopplar ihop) så förstärker man mottagningen enormt med flera Db! ( decibel ) Nackdelen är att antennen tar stor plats & stacknings avståndet ska vara ca: 350 cm mellan varje antenn.
En antenn har förstärkning ca: 3 Db.  Stackar man 2 antenner ger det   ca: 6 Db förstärkning .  4 antenner   9Db förstärkning . Går att att stacka upp till 16 antenner!... min dröm!    Antennen går att få specialtillverkad  för olika frekvensband & även helt anpassad för sändning!
Jag testat med 4st. Vikta dipoler stackade & riktade åt samma riktning. Det gav bra förstärkning men det verkar vara riktverkan.
Jag fick bra hörbarhet i den riktningen som antennerna var riktade mot & dålig riktverkan åt flera andra håll. Jag ville ha en mer rundstrålande antenn så att jag kunde höra bra i alla riktningar. Jag provade att sätta en antenn i varje riktning totalt 4 st. viktadipoler
sammankopplade & fick enorm bra mottagning i alla riktningar. 
 
 
Den antennen vill jag rekommendera om du får fritt montera antennen på tak & har bra högt radio anpassad
läge.  Fungerar enormt bra !!!
Tyvärr vill jag inte ange tillverkaren & säljarens namn till denna antenn p.g.a.  att man inte vill sponsra 
 min hemsida.....alltså ingen gratis reklam! Synd det ..för många är intresserade av den antennen!
 
Antenn för bilen. Det finns att köpa en sk. grenkontakt för att sammankoppla bilstereo & scanner på
samma antenn. Det är en bra & lätt lösning så att bilen inte ser ut som en "Rysk fisketrålare" med massa olika antenner.
Man byter ut antennsprötet för bilstereon till ett spröt som är för anpassad för de frekvenser som man vill
avlyssna på scannern. Det dämpar mottagning något på bilstereon men knappt märkbart.
 
Det finns även magnetfotsantenn för bilen.
Består av en magnetfot med ett antennspröt för 78-79 Mhz. 
Det finns även sk. duobandsantenn för 78-80 & 408-410 Mhz.
Har  prövat mindre antenner som säljs ,man kan fästa i fönstret på bilen. Sprötet som
medföljer brukar vara ca 40 cm. Fungerar inte bra på 79 Mhz men bättre på 160 & 408 Mhz.
Nackdelen med magnetfoten är att den kan repa lacken & släppa taget vid hastigheter över 200 km/h.
Dessutom måste man tvinga in en kabel genom en vindruta eller klämma den med våld genom en bildörr tills
den slutligen helt går av.

Det bästa mottagningresultatet är om man har en antenn anpassad för varje frekvensområde!  Nackdelen är att det tar enorm plats!

9. Kabel.
Om man undvika dämpningar på mottagarsignalen & endast vill avlyssna 25-80 Mhz ska man använda en kabel som heter Rg 58  50Ohm. Överstiger det 15 meter kabel mellan scanner & antenn ska man använda en grövre kabel  Rg8 (RG  213)  upp till 15-50 meter.
100-200 Mhz ska man använda RG 8 ( 213) kabel för att undvika mottagarförluster.
410- Mhz ska man använda H-100 kabel. Kortare kabellängd under 20 meter går RG 8 ( 213) kabel bra.
Priset på de olika kablarna varierar rejält
Det är totaltförbud att skarva kablarna!
Det kan dämpa mottagningen upp till 60% om det gäller avlyssning av 100 Mhz - 2000 Mhz !
 
 
10. Antennförstärkare. Det finns att köpa antennförstärkare för olika frekvensband som tillverkas i
Sverige som normalt förstärker ca: 9-18 dB. Tyvärr förstärks även brus.
Det finns flera olika märken att köpa men jag vill inte nämna något märke för gratis reklam.
 
11. Jag känner inte till något program för att koda av Mobitex & Minicall medellande?  Bra !!!!....Tack & lov! Hoppas att man inte kan tyda meddelanden! All innehåll är under sekretess & angår ingen obehörig!
 
 
12. På endel bredbandsscanner´s kan man få in sk. "Korsmodulation" från rundradio eller någon annan
ej önskvärda sändningar. Det beror på att man befinner sig nära en stark sändare i närheten.
Vanligt är störningar från datorer, elektronik & lysrör m.m.
På endel bredbandsscanners förekommer det sk. "spökfrekvenser" bärvåg utan tal.
Det beror på elektroniken i scannern.
Det förekommer oftast om man använder sig av en teleskopantenn inomhus.
Filter finns att köpa för att lösa detta problem.
13.   En korsreferenslista med displaykoder för DLS 160, DLS 200 & Direct samt Commanders polisradio modeller.
Lista i Acrobat Reader 3.0  för 78-79  410-412 MHz
Källa: SM7URN  Patrik

14. Skicka ett e-mail till mig för vidare information  [email protected]

15. Skicka ett e-mail till mig för vidare information  [email protected]

16. Försök att få en så lång garanti på scannern du bara kan när du köper scannern!
Normalt får man 1 års garanti på Scannern vid nyinköp.
Går scannern sönder efter garantin har löpt ut kan det bli dyrt att reparera den.
Vanliga orsaker....  arbetstid kostar    svårt med reservdelar till äldre scannerns
Det blir billigare att köpa en ny scanner.
 
Avlyssna Seriöst! För inte vidare vad som sägs på  någon frekvens eller kanal på scannern eller via nätet! Behåll det för dig själv! .......Förstör inte denna fina hobby!  I Sverige är det lagligt att avlyssna all radiokommunikation medan det råder TOTALFÖRBUD i många andra länder.
Ni som har Polisscanner monterad i bilen tänk på att plocka ur den om ni ska åka utomlands över Sveriges
gränser! Ni riskerar annars att bli av med scannern samt hårda böter!
 
Mvh
Christer Grändevik
SM6 NHP
Epost grandevik@telia.com

Christer Grändevik©

Till Hemsidan...

2020-08-25