-Christer Grändevik´s Hemsida-
Kungälv-Ale
Nol  Stn750
Foto Christer Grändevik©
Lokalbas SDO 36 750                                                         
                                                                                                                                                      Foto Christer Grändevik©

 

Bilar         Klicka på bilderna för att få större bilder samt fordonsfakta!          
    36 751    Släck/Räddningsbil                          
         754   Tankbil                 Rörliga bilder blåljusbild på 754                                                                                                                                                                    
 
         755  Transportbil 
         756  Befälsbil
 757  Bandvagn
         758    Transportbil
         759  Räddningsbåt
 75x  Terränghjuling  Ny!
  Foto Christer Grändevik©
                                                                                                 
Radio   
Utlarmning via digitalsökare  
RAKEL bärbar
Utryckningskanal                      54        79.6875 Mhz
Rökdykarkanal                         25        78.3125 Mhz
Skadeplatskanal                        35        78.4375 Mhz    
Skadeplatskanal                        55        78.6875 Mhz
Reservkanal                              43        78.5375 Mhz
Reläkanal                                  94         79.6875/       
VHF Radiokanal                       16         156.800 Mhz
Selektivanrop CCIR nr. 36 för Bohus.
SDO="OLOF"
 
Typkod för fordon
01 Släckbil
02 Släckbil
03 Högfordon Stegbil,Hävare
04 Tankbil
05 Terrängfordon
06 Specialfordon ...Ledning-samband m.m.
07 Specialfordon
08 Övrigt
09 Övrigt
 
Tillbaka
Till Hemsidan...
Christer Grändevik©  Epost [email protected]
 
Senast uppd. 2021-06-14