Kungälv   Brand i lastbil
Foto Robert Svensson©
 
Foto Robert Svensson©
 
Foto Robert Svensson©
 
Tillbaka
Hemsidan..
Christer Grändevik©