Surte  Surtesjön  brand i terräng och skog
 
Filmklipp  FOTO MARTIN PETTERSSON©
1 klicka här för att se utlarmning på Surte Brandstation
                                                                                             2 Klicka här för att se framme på brandplatsen
                                                                                             3 Klicka här för att se släckningsarbetet
FOTO Martin Pettersson ©
 
FOTO Martin Pettersson ©
 
FOTO Martin Pettersson ©
Tillbaka
Hemsidan..
Christer Grändevik©