Slutövning i Kungälv för blivande Brandmän
FOTO Martin Pettersson ©
 
FOTO Martin Pettersson ©

 

FOTO Martin Pettersson ©
 
FOTO Martin Pettersson ©
 
FOTO Martin Pettersson ©
 
FOTO Martin Pettersson ©
 
FOTO Martin Pettersson ©
 
FOTO Martin Pettersson ©
 
FOTO Martin Pettersson ©
 
Tillbaka
Hemsidan..
Christer Grändevik©