-Information om Anropssignaler-
Ambulans Räddningstjänst & Polis
 

Vad betyder de olika siffrorna i anropsignalerna?

Anropsignalen består alltid av 5 siffror, ett sk. Selektivnummer.  CCIR.
För att söka ett fordon ,bärbarradio ,talsökare eller basstation via radio
selektivt måste hela numret anges...programmeras in.
(precis som om man ringer över telefon måste man knappa in rätta siffror! )
Vid öppen trafik  för Räddningtjänst & Ambulans används normalt bara de 3 sista siffrorna & ev. Länsbokstav.
Ex. "Petter" 501 .
SOS Basstationer har ett femsiffrigt. ex. 22 244 nummer, vid öppen trafik benämns bara den sista siffran &
Läns bokstav. 
Ex.  " David fyra".
22 244
Basstation David 4 i Strängnäs.
22               SOS Bas.
24               Södermanlans län.
4                 Räddningsregion Strängnäs.
 
Räddningstjänst & Ambulans
 
De första två siffrorna i radionumret står för länet & fungerar på samma sätt som riktnummer i
telefonsystemet. Det finns några specialfall.
Tidigare användes bokstavskombinationen SD följt av länsbokstaven istället för de två första siffrorna.
Ex. SDD Södermanlands län & SDW för Dalarnas län.

Länsbokstäver & Selektivnummer  (De första två siffrorna i Selektivnumret).

A Stockholms län    20
B Stockholms län   21
C Uppsala län  23
D Södermanlands län  24
E Östergötlands län  25
F Jönköpings Län   26
G Kronobergs län   27
H Kalmar län     28
I  Gotlands län    29
K Blekinge län   30
L Skåne län    fd. Kristianstads län  31
M Skåne län  fd. Malmöhus län   32
N Hallands län     35
O Västra Götalands län  fd. Göteborgs & Bohus län  36 37
P Västra Götalands län fd. Älvsborgs län      38
R Västra Götalands län fd. Skaraborgs län   39
S Värmlands län  40
T Örebro län  41
U Västmanlands län  42
W Dalarnas län  43
X Gävleborgs län 45
Y Västernorrlands län  46
Z Jämtlands län  47
J Västerbottens län (AC)  48
Q Norrbottens län (BD )  49
 
Den tredje siffran på ett brandfordon står för Räddningsregion, alltså i vilket område i länet som
fordonet finns.
Räddningstjänsten använder normalt 1-8 .  Siffran 9 i (vissa län även 8)som tredje siffra används av
Ambulanssjukvården i hela landet.
 
Den fjärde siffran står normalt för vilken station fordonet är placerad. ( för ambulans även region )
En station med många fordon kan ha flera olika fjärde siffror. Akutbilar har ofta 9 som fjärdesiffra &
då kommer stationssiffran först på femte plats.
 
Den femte siffran står för fordonet nummer. På många håll används enhetliga nummer vilket betyder
att alla fordon av samma typ har samma typ har samma femte siffra.   Ex. 1 för Släckbil.
Tyvärr finns det flera olika system i landet. Även i de län som har enhetliga nummer förekommer
givetvis avvikelser, framförallt på siffrorna 6-9. På vissa ställen finns enhetliga nummer inom en kommun
som inte stämmer överens med grannkommunerna.
 
Specialfall
Basstationerna har också femsiffriga nummer. I hela landet står de två först siffrorna 22 för basstation
tillhörig SOS Alarm.  33 för basstation för Räddningstjänst & 44 för basstation tillhörig Sjukvården.
Finns det fler basstationer i på samma ort används även 55 66 & 77 . Siffrorna tre & fyra är länets selektiv-
nummer. Siffran 5 är räddningsregionen. Det finns också basstationer (ofta reserv- eller extrabas) som
är numrerade enligt det vanliga systemet för Räddningstjänst & Ambulans.
I många län ligger personsökare i en egen nummerserie med två första siffror som skiljer sig från fordonen  Ex. 67 68 69.
 
I Hallands län har man en annan märkning på ambulansfordonen.
Se nedan.
Selektivanrop 35/58
Märkning  tex. 58 401 står för följande.
58 = Halland
  4 = Varbergs Kommun
01 = Varbergs "första bil" Obs! följer Endast fordon.
        Funktionen tex. 35 941 osv. flyttas runt bland "fordonen" vid service på bilarna etc.
        Larmcentralen använder & ska bara använda 35 941 etc.
        Halmstad        58 10x
        Laholm           58 20x
        Falkenberg     58 30x
        Varberg          58 40x
        Kungsbacka   58 50x
        Hyltebruk       58 60x
Ortsnamn finns märkt på sidorna på bilarna.
Det är Endast de "gula" ( nyinköpta bilar ) som får märkningen.
På sikt försvinner de vita bilarna i Halland.
Alla ambulanser har 2 st radionummer. Ett funktionsnummer & ett fordonsnummer
som följer bilen hela tiden.
 
I Västra Götalands län område O&P har Ambulanssjukvården ett annat system på fordonen. som skiljer sig från andra delar av landet.  Femte siffran i selektivnummret har en funktion.
1-2 dagbil  3-5 dygnsbil (5) ort med endast en dygnsbil  6-7 reservbilar  ( i Göteborg används sifran 6 för ambulanser som bemannas av Brandpersonal)  8 specialfordon ,helikopter & akutbilar  9 Befälsbilar .
Vid öppen trafik använder man de sista fyra siffrorna i selektivnummret.  Ex. 8901.
 
 
Enhetliga individnummer i Mellan Sverige för räddningstjänsten.
Gäller A,B,C,D,U & S län.
( Femte siffran i Selektivnummret )  Ex. 42 10Släckbil i Västerås.
 
1 Släckbil
2 Höjdfordon
3 Räddningsbil, Släckbil
4 Terrängfordon
5 Tankbil
6 Specialfordon , Transportbil
7 Specialfordon , Transportbil
8 Befälsbil
9 Båt
0 Basstation

 

Enhetliga individnummer i Mellan Sverige för räddningstjänsten.
Gäller L,M,O,P & R län.
( Femte siffran i Selektivnummret )  Ex. 38 501
1 Släckbil
2 Släckbil
3 Höjdfordon
4 Tankbil
5 Terrängbil
6 Befälsbil   Ledningsbil
7 Specialfordon , Transportbil
8 Specialfordon , Transportbil
9 Specialfordon , Transportbil, Båt,  Ledningsbil
0 Basstation

Exempel på selektivnummer på Räddningsfordon

38 104  Tankbil i Borås.
38 Västra Götalands län.   (Södra Älvsborg).
1  Räddningsregion  Borås.
0 Station Borås.
4 Tankbil  enl. enhetligt system.  

Exempel på selektivnummer på Ambulansfordon.

49 941  Ambulans i Gällivare
49            Norrbottens län
9             Ambulanssjukvård
4             Räddningsregion Gällivare-Jokkmokk.
1             Bilens nummer. 
 
 
Polis
Polisen använder sig av femsiffrigt selektivnummer. Här skiljer sig dock systemet mycket jämfört med
Räddningstjänst & Ambulans.
Det finns också mängder av undantag från systemet, framförallt i Storstäderna.
Vid öppen trafik används de fyra sista siffrorna.
Tidigare användes bokstäverna SH & länsbokstav följt av ett tresiffrigt nummer. Detta system är nu borttaget.
 
Den första siffran talar om vilket radiosystem som används & endast två radiosystem finns.
7  System 70   78-80 Mhz.
8  System 80   410-413 Mhz.  Används i Storstäderna  Stockholm Göteborg & Malmö.
( I Stor länen Skåne län & Västra Götalands län är alla fordon märkta med siffran 8, men endast bilar
Storstäderna Malmö & Göteborg har system 80. Övriga har endast System 70 )
 
Den andra siffran talar om vilket län fordonet finns i. Här används enbart 1-6 & flera län delar därför
varje siffra.
Det finns även siffran 0 för specialenheter samt Polishelikoptrar.
 
Den tredje siffran talar om vilken avdelning fordonet tillhör.
1-6  Närpolisverksamhet.
7     Trafikavdelning.
8     Hundpatruller 
9     Utryckningspatruller  
 
Den fjärde siffran används som komplettering för att alla bilar i länet skall kunna få eget nummer.
( 0 används ofta av Yttre Befälsbilar ).
 
 
Den femte siffran anger fordonstyp.
0     Vanlig bil   blåvit.
1-3  Bärbara som tillhör fordon som slutar på 0.
4     Buss, Terrängbil
5-6  Bärbar som tillhör fordon som slutar på 4.
7     Civil bil
8-9  Bärbar som tillhör fordon som slutar på 7.
 
 
 
Exempel på selektivnummer på Polisfordon.
7 4900  Polisbil för Yttrebefäl.
7             För radiosystem.
4             Län.
9             Utryckningsfordon.
00           Yttrebefäl
 
Länskommunikationcentralen LKC eller Kommunikationcentralen KC
i varje län dirigerar de olika enheterna på fältet.
 
Varje LKC har ett radionummer på 2 siffror . Första siffran är länets siffra. Andra siffran är alltid 0.
Jämna tiotal.
Ex.  Södermanland där LKC kallas 30 & alla Polisbilar har nummer i 3000- serien.
 
Varje KC har ett radionummer på 2 siffror. Första siffran är länets siffra. Andra siffran är alltid 1-9
Beroende vilket radio område.
Ex.  KC Borås kallas 84 & Närpolisbilar har nummer i 4000-serien.
 
 

Polis  Västra Götaland OPR

Västra Götalands län har ett system som skiljer sig från andra delar av landet.
(Systemet liknar det som finns i Skåne Län)
 
Länet har en Länskommunikationcentral  LKC Göteborg 80
3 st   Kommunikationcentraler KC    Uddevalla 83   Borås 84  Skövde 85
 
 
Länet är indelat i 5 Radio områden.
Radio Områden
1  Göteborg,Frölunda,Mölndal,Lindome,Landvetter,Mölnlycke.
2  Partille,Kortedala,Angered,Hisingen,Ale,Kungälv,Stenungsund,Tjörn,Orust.
3  Uddevalla,Lysekil,Sotenäs,Munkedal,Tanum.
4  Borås,Ulricehamn,Tranemo,Mark,Svenljunga,Bollebygd,Lerum,Alingsås,Vårgårda,Herrljunga.
5  Skaraborg.
 
övr.
7   Länsordningspolis   LOP 
8   Trafikpolis  LOP
9   Länskriminalen  LKP
0   Helikoptrar, Specialenheter
 

Alla siffror i Anropssignalen har funktion.

Den första siffran
Ex.  8 4210  
8  Storlän         System 80/70 radio   78-79 Mhz & 410-413 Mhz för Göteborg )
övriga delar av länet system 70  78-80 Mhz.    
Den andra siffran kan man se vilket radioområde anropssignalen tillhör samt
typ av enhet .    
 
 1-5   NÄPO  Närpolis 1100-5599
 7        LOP         Sjöpolis  7010-7090   Ledning 7110-7199  Hundpatruller 7200-7599  Rytteri 7700-7799
           Piket 7900-7999
 
8   LOP  Länsordningspolis  Trafikpolis 
      81xx-82xx  Södra Bohus ( Göteborg )
      83xx    Norra Älvsborg     (Trollhättan )
      84xx   Södra Älvsborg   ( Borås )
      85xx   Skaraborg  ( Skövde )
 
9   LKP  Länskriminalpolisen 
     91xx- 8 92xx  Göteborg
     93xx Norra Älvsborg
     94xx Södra Älvsborg
     95xx Skaraborg
 
Övr.
019x Befälbil/Ledning
          094x Helikopter
 
    Ex. 8 4210  tilhör radioområde 4  Närpolisbil Södra Älvsborg.
tredje siffran i anropssignalen på Närpolisbilar kan man även se vilket Närområde samt typ av enhet. 1-5 Närpolis  6 Yttrebefäl  7 Bussar  8 Civilbilar  9 Utryckningsbil
ex. 8 4610 Yttre befälsbil i Borås

fjärde  siffran  i anropssignalen kan man se bilens egna nummer. ex. 8 4230

femte siffran i anropssignalen kan man se vilken typ av fordon  ( blåvit  eller civilbil )  ex  8 4114
Man kan även se om det är en mobilradio eller bärbar radio.
 
0  Blåvitfordon       1-2   bärbar radio som tillhör bil som slutar på 0
4  Blåvitfordon       5-6 bärbar radio som  tillhör bil som slutar på  4
7  Blåvitfordon       8-9 bärbar radio  som tillhör bil som slutar på  7
 
-Stockholm-
Grov indelning av anropssignaler för polisen i Stockholms län.
(Stockholm skiljer sig från övriga Sverige).
Första siffran anger från vilket distrikt bilen för hemma.
Andra siffran anger typ.
1,2,3,4 och 5 är Närpolisbilar
6 är lokal trafikpolis inom distriktet.
7 är ordningspolis
8 span/krim bilar
9 radiobilar
0 Yttre kommissarie eller yttre befäl. 1040, 1050 & 1060 yttre kommissarie övriga yttre befäl.
Hundar ligger i serien 9250-9350
Ryttare 9200-9249
Piket 9100-9199
Trafikpolisen (länsavdelningen) 9351-9499.
 
2021-05-02
Christer Grändevik©
Till Hemsidan...