krille12.jpg (3823 bytes)
www.grandevik.se
-Polisens"nya"Koder-

SHG 144 Ljungby  Foto Bengt Johansson SUF
HÄNDELSEKODER               HÄNDELSEKODER                      
1 BARN BORTA.                 42 ARBETSOLYCKA.
2 BARN OMHÄNDERTAGET.             43 SJÄLVMORDSFÖRSÖK.
3 BEDRÄGERI.                 44 PSYKISKT SJUK.
4 BEDRÄGLIGT BETEENDE.            45 HANDRÄCKNING.
5 BRAND.                   46 LARM ÖVERFALL.
6 BRAND AUTOMATLARM.             47 LARM INBROTT.
7 BRÅK I BOSTAD.               48 LARM BEDRÄGERI.
8 BRÅK ANNAT.                 49 LARM SABOTAGE.
9 DÖDSFALL.                  50 LARM ANNAT.
10 EFTERLYST.                 51 BÅT PÅGÅENDE STÖLD.
11 FYLLERI.                  52 BÅT ANTRÄFFAD STULEN.
12 RATTFYLLERI.                53 CYKEL PÅGÅENDE STÖLD.
13 FÖRARGELSE/ OFREDANDE.           54 CYKEL ANTRÄFFAD STULEN.
14 FÖRSVUNNEN PERSON.             55 MFORDON PÅGÅENDE STÖLD
15 HEMFRIDSBROTT.               56 MFORDON STÖLD UR/ FRÅN.
16 OLAGA INTRÅNG.               57 MFORDON ANTRÄFFAT STULET
17 HJÄLP SERVICE.               58 TRAFIKBROTT.
18 SKÄRPT BEREDSKAP.             59 TRAFIKOLYCKA PERSONSKADA
19 RÄDDNING/ HAVERI.             60 TRAFIKOLYCKA VILT.
20 KONTROLL PERSON/ FORDON.          61 TRAFIKOLYCKA ANNAT.
21 LÄGENHETSUNDERSÖKNING.           62 TRANSPORT PERSON/ ESKORT.
22 MISSHANDEL.                63 TRANSPORT ANNAN.
23 MISSHANDEL GROV.              64 TRAFIKHINDER.
24 MORD/ DRÅP.                65 TRAFIKKONTROLL.
25 OLAGA HOT.                 66 BROTT MOT SJÖLAGEN.
26 BOMBHOT.                  67 HITTEGODS.
27 VÅLDTÄKT.                 68 HUSRANNSAKAN.
28 SEDLIGHETS BROTT ÖVRIGA.          69 OL LOKALA ORDNINGSFÖRESKR.
29 SKADEGÖRELSE.               70 BROTT MOT ALKOHOLLAGEN.
30 STÖLD/ INBROTT.              71 NARKOTIKABROTT.
31 STÖLD ANNAT.                72 BROTT MOT VAPENLAGEN.
32 SNATTERI.                 73 KNIVLAGEN.
33 SNATTERI LUL.               74 JAKTLAGSTIFTNINGEN.
34 PERSONRÅN/ VÄSKRYKNING.          75 DJUR SKADAT/ DÖTT/ OMHÄND.
35 RÅN VÄPNAT.                76 OFOG BARN/ UNGDOM.
36 RÅN ÖVRIGT.                77 AVRAPPORTERING TIDIGARE HR.
37 U/ PASSLAGEN.               78 BEVAKNINGSUPPDRAG.
38 SKOTTLOSSNING.               79 ANNAT.
39 VÅLD/ HOT MOT POLIS.            80 PL 11, LVM, LVU.
40 VÅLD/ HOT MOT TJÄNSTEMAN ÖV.        81 UTBILDNING.
41 SJUKDOMSFALL OLYCKSFALL.          82 MILJÖBROTT.
ÅTGÄRDSKODER              RELATIONSKODER
100 DUBBELFÖRT.                R200 AUTONOMA GRUPPER.
101 ANMÄLAN RAR.               R201 IDROTT.
102 PRIMÄRRAPPORT.              R202 KLOTTER.
103 TRAFIKMÅLSANT, RAPPORT.          R203 KROG.
104 TRAFIKMÅLSANT, MINNES.          R204 MC-GÄNG.
105 ARRESTANTBLAD.              R205 RASIST.
106 OMHÄNDERTAGANDEBLAD.           R206 RAVE.
107 MINNESANTECKNINGAR.            R207 SATANIST.
108 FÖRHÖR.                  R208 UNGDOM.
109 BESLAGSPROTOKOLL.             R209 VEGAN.
110 SPANINGSANTECKNINGAR.           R210 EU KONTROLL.
111 ANMÄLAN ANNAN MYNDIGHET.         R211 VILTOLYCKA BJÖRN.
112 ORDNINGSBOT.               R212 VILTOLYCKA HJORT.
113 PARERINGSANMÄRKNING.           R213 VILTOLYCKA LO.
114 FALSKT LARM ( LARM HR).          R214 VILTOLYCKA REN.
115 EJ SPANINGSRESULTAT.           R215 VILTOLYCKA RÅDJUR.
116 EJ UTRYCKNING/ ÅTERKALLAT.        R216 VILTOLYCKA VARG.
117 INGEN ÅTGÄRD/ EJ BROTT.          R217 VILTOLYCKA VILDSVIN.
118 RAPPORTEFTERGIFT.             R218 VILTOLYCKA ÄLG.
119 AVLÄGSNADE.                R219 VILTOLYCKA ANNAN.
120 AVVISAD.                 R248 VÅLD MOT KVINNA.
121 MEDLING/ TILLSÄGELSE.           R249 VÅLD MOT POLIS. 
122 MÅLSÄGAREN.
123 UTFÖRT.
124 ÖVERLÄMN TILL ANNAN ENHET/PMYND.
125 ALLMÄNT LARM.
126 EJ MEDDELAT ÅTGÄRD.
127 TELEFONKONSULTATION.
128 RESURSBRIST.
129 ÅTERÖPPNAD FÖR KOMPLETTERING.
130 ÖVERGÅNG TILL SOMMARTID.
131 ÖVERGÅNG TILL VINTERTID.

Till Hemsidan...

Senast uppd. 2021-05-02