-Ambulans Koder-
www.grandevik.se

Nya koder i mellan Sverige

Sifferkoder

01 Allergi
02 Andningssvårigheter
03 Barn - förgiftning
04 Barn - sjukdom
05 Beställt uppdrag
06 Blödning - ej trauma
07 Brandskada elskada
08 Bröstsmärtor - hjärtstillestånd
09 Buk urinvägar
10 Diabetes
11 Djurbett - insektsbett
12 Drunkningstillbud
13 Dykeriolycka
14 Extremitskada - småskada
16 Feber
17 Förlossning
18 Gynekologi - graviditet
19 Huvudvärk
20 Hypo/hypertermi
21 Kemikalier - gaser
22 Krampanfall
23 Medvetslöst - vuxen
24 Oklara problem
25 Olyckor (trauma)
26 Ryggbesvär
27 Slaganfall - förlamning
28 Suicid - psykiatri
29 Våld - misshandel
30 Ögon - öron - näsa - hals
82 Dödsfall
85 Polis
88 Rast

 

För många år sedan använde Ambulansen dom här koderna.
Jag vet inte ... kanske dom används fortfarande ?

Siffer Koder

21 Skallskada
22 Benbrott
24 Förgiftning
26 Epilepsi
27 Blödning
28 Brännskada
29 BB Fall
30 Ögonskada
40 Räddningstjänst
41 Bygdebrand
42 Bärgningstjänst
43 Kriminalen
44 Mord
53 Dödsfall
71 Sprit
72 Kramp
73 Medvetslös
74 Krupp
75 Lungödem
76 Astma
77 Dåligt Hjärta
78 Hjärtstillestånd
79 Drunkningstillstånd
80 Förgiftning
81 Kvävning
82 Dödsfall
83 Större Blödning
84 Större Trafikskada
85 Polis
86 Förlossning
 
1 Fullt vaken
2 Slö men svarar på tilltal
3 Svarar trögt på tilltal
4 Reagerar på tilltal men svarar ej
5 Reagerar på smärta men svarar ej
6 Reagerar ej på smärta ( medvetslös)
 
Q-Koder
 
QPA ..Passning
QRT ..Återgå
QRV ..Klara
QRZ ..Vem anropar?
QSA ..Larma Läkare
QSL ..Kvitterat (Uppfattat)
QSM ..Ej Uppfattat
QTA ..Blir ingenting..Återgå
QTH ..På väg till platsen
QTP ..Påbörjar på platsen
QTQ ..Polis

 

Förkortningar
 
AVC Akutvårdcentral
L..Långvården
BK..Brandkåren
EP..Kramper
IFK.. Intenssivkliniken Infektionsklinik
INTOX..Förgiftning
K..Kiurgen
KIVA..Intensivaren Kiurg
ETYL..Alkoholpåverkad
CELEBRAL..Hjärnblödning
DILERIUM..Hallucination
PLUS..Rullstol
FÖRLÄNGD ARM..Går över på bärbar radio
 
Larm Prioritering
 
Prio 1 Akut Larm ....Patientens vitala kroppsfunktioner är hotade.
Prio 2 Omgående.... Transport     Patienten har Akut syntombild  men hotande.
Prio 3 Sjuktransport....Väntetid på transporten som ej påverkar patientens tillstånd.
Prio 4 Liggande Transport
 
Ambulanslarm..Akut Larm
Förtur..Omgående Transport
Transport..Sjuktransport
 
 

Till Hemsidan...

Senast Uppdat. 2021-05-02