-Ambulansfrekvenser i hela landet-
Christer Grändevik´s Hemsida©
www.grandevik.se
Radioa.jpg (13976 bytes)
Foto Uddevalla Ambulansen
Län Kanal Frekvens Mhz
AB-Län Stockholms Län
Sjuktransport, Läkarbil
Liggande sjuktransport
73
27
37
78.9125
78.3375
78.4625
AB-Län Stockholms Län
 
Helikopter/Skadeplatskanal för sjukvården
68 79.8625
C-Län Upplands Län
75
78.9375
D-Län Södermanlands Län 29 78.3625
E-Län Östergötlands Län 63 78.7875
F-Län Jönköpings Län
Jönköping utlarmningskanal
Nässjö      utlarmningskanal
52
06
42
79.6625
79.0875
79.5375
G-Län Kronobergs Län 27 78.3375
H-Län Kalmar Län 19 78.2375
I-Län Gotlands Län

Relästation

16

25/61

79.2125

78.3125/78.7625

AC-Län Västerbottens Län

Relästation

Helikopter

27

31/79

31

78.3375

78.3875/ 78.9875

78.3875

K-Län Blekinge Län 75 78.9375
L-Län Skåne Län  Larmkanal

 

Sjukvårdskanal

47

 

08

78.5875

 

79.1125

M -Län Skåne Län

Larmkanal (dock ej Malmö)

29 78.3625
Malmö Stad

MAS

Helsingborg & Höganäs

65

71

47

78.8125

78.8875

78.5875

Sambandskanal för Nordvästra Skåne

Sambandskanal för Södra & Västra Skåne

64

08

79.8125

79.1125

N-Län Hallands Län
Länskanal
Arbetskanal  bärbara
Sjukvårdskanal
Skadeplatskanaler
63
 
63/5
02
A,B,C
78.7875
78.7875/422.200  crossband
79.0375
422.325 422.425 422.675
Används fortfarande? Bytt till 445 Mhz pga RAKEL?
Västra Götalands Län  OPR
 
Norra Bohus 
Södra Bohus  ( Dock ej GBG & Mölndal)
StorGöteborg
Sjuktransport
Skadeplatskanal
Skadeplatskanal
Skadeplatskanal

 

 
47
71
 
51
82
15
29
74
78.5875  Lysekil  RAKEL
78.8875  RAKEL
 
78.6375   RAKEL
73.3375
78.1875
78.3625
79.9375
Västra Götalands Län OPR
Södra & Mellersta Älvsborg P
Norra Älvsborg P
 
Statuskanal
 
Skadeplatskanal
Skadeplatskanal
Skadeplatskanal
Skadeplatskanal
NÄL
Uddevalla Sjukhus
Planerad övergång till RAKEL
          i början av år 2011.
71
47
 
23
 
74
55
35
80
29
( 88 )
78.8875  Lerum RAKEL
78.5875 
 
78.2875
 
79.9375
78.6875 
78.4375 
73.8375
78.3626
77.7875
Västra Götalands Län OPR
 
Skaraborg R
Utlarmning samt framkörning
 
 
 
75
 
 
  78.9375 RAKEL
Västra Götaland OPR
Ambulanshelikopter Larmkanal

02

79.0375   RAKEL
S-Län Värmlands Län 27 78.3375
T-Län Örebro Län 47 78.5875
U-Län Västmanlands Län 71 78.8875  RAKEL
W-Län Dalarnas Län  Utlarmning

Relästation

Ambulanskanal

63

93(44/73)

82

78.7875

79.5625/78.9125

80.4375

X-Län Gävleborgs Län 52

04

79.6625

79.0625

Y-Län Västernorrlands Län 96(25/10)  78.3125/79.1375 Relästation
Z-Län Jämtlands Län 97(59/29) 78.7375/78.3625  Relästation
Östersund stad 43 78.5375
BD-Län Norrbottens Län

 

 

75

89

51/

78.9375

78.9875/78.3875  Relästation

78.6375/                Relästation

* Tillägg   Kanal 80  73.8375 Mhz  Nationell Skadeplatskanal för Sjukvården.

Till Hemsidan... 

Senast Uppdat.2020-12-26

Christer Grändevik©  Epost [email protected]